top of page

תרמו לנו

בעזרת תרומתכם נוכל לממן את ההוצאות של התוכניות של ערבות; הפקת כנסים ,שיעורים וטקסים לקהל הרחב; האירועים; דמי השכירות למקום לבית המדרש שלנו; פרסום חומרי לימוד על  אודות פמיניזם מסורתי וספרדי-מזרחי,  ועל אודות נשים אינטלקטואליות וחכמים הנעדרים מהזרם המרכזי; תשלום עבור מורים ומרצים אורחים; ומלגות לנשים בתכניות המגוונות.

הפדרציה הספרדית האמריקאית היא נותנת החסות הפיסקלית של ערבות.

Rosh Chodesh.jpg
סCOLLAGE.jpg

תרומה חד-פעמית

תמכו בערבות

תרומה שנתית

הצטרפו כבני ובנות ברית

bottom of page